Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-87/20

"usługa dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków-Osaka i Osaka-Kraków - KC-zp.272-87/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 170,0 2020.02.13 95

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 216,8 2020.02.20 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 330,7 2020.02.13 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.02.26 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 303,1 2020.02.13 98
Wzór formularza oferty doc 302,6 2020.02.13 85
Wzór umowy - usługi doc 371,0 2020.02.13 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 544,8 2020.02.20 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2020.02.26 76
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2020.02.20 79
Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert docx 23,5 2020.02.27 75

Pobierz wszystkie dokumenty