Szczegóły ogłoszenia

CRZP/34/2020/AZP

"Usługa tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski artykułów zgłoszonych do zeszytów naukowych oraz redakcja native speakera"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 512290-N-2020 pdf 163,8 2020.02.13 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 502,0 2020.02.13 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,0 2020.02.13 11
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2020.02.13 10
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.02.13 8
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.02.13 9
5_Wykaz usług doc 37,5 2020.02.13 8
6_Wykaz osób doc 38,0 2020.02.13 8
7_Wzór umowy doc 69,5 2020.02.13 7

Pobierz wszystkie dokumenty