Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/17/01/01/2020

"Zakup i dostawa cytorobota z oprogramowaniem zarządzającym produkcją leków wraz z licencją oprogramowania cytoasystent oraz pracami integracyjnymi w zakresie integracji zakupionych rozwiązań IT z systemem HIS szpitala i programem aptecznym."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,3 2020.02.13 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 946,0 2020.02.13 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 779,0 2020.02.13 7
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 770,5 2020.02.13 7
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 1021,0 2020.02.13 7
Powierzenie przetwarzania danych osobowych doc 836,0 2020.02.13 7
PROTOKOL_ODBIORU_KONCOWEGO — wzór docx 743,5 2020.02.13 7
PROTOKOL_ODBIORU_TECHNICZNEGO — wzór doc 773,5 2020.02.13 7
Szczegółowy opis zamówienia docx 772,4 2020.02.13 17
Wzor umowy docx 767,4 2020.02.13 10
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 793,0 2020.02.13 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 768,5 2020.02.13 7

Pobierz wszystkie dokumenty