Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-02/20

"Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne docx 141,0 2020.02.13 512

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 111,8 2020.02.13 123
Projekt umowy docx 126,9 2020.02.13 117
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zad. 1 docx 115,0 2020.02.13 137
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zad. 2 docx 114,5 2020.02.13 146
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zad. 3 docx 115,4 2020.02.13 132
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zad. 4 docx 114,2 2020.02.13 127
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zad. 5 docx 113,6 2020.02.13 126
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zad. 6 docx 113,8 2020.02.13 116
Wykaz usług docx 114,5 2020.02.13 124
Wykaz osób docx 114,4 2020.02.13 125
Wzór Formularza oferty docx 119,8 2020.02.13 130
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 109,8 2020.02.13 119
zmieniony Projekt umowy docx 127,1 2020.02.19 107

Pobierz wszystkie dokumenty