Szczegóły ogłoszenia

CRZP/24/2020/AZP

"Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 511928-N-2020 pdf 391,0 2020.02.13 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - paliwo statki docx 118,9 2020.02.13 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Opis przedmiotu zamówienia doc 41,5 2020.02.13 9
2_Formularz oferty docx 276,1 2020.02.13 9
3_Formularz rzeczowo-cenowy doc 40,0 2020.02.13 9
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 27,9 2020.02.13 6
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 27,7 2020.02.13 5
6_Oświadczenie o przynależności docx 29,2 2020.02.13 5
7_Wykaz_urządzeń doc 39,0 2020.02.13 7
8_Wzór_umowy na paliwo doc 72,5 2020.02.13 6
9_Oświadczenie_zamawiającego pdf 228,1 2020.02.13 6

Pobierz wszystkie dokumenty