Szczegóły ogłoszenia

5/5PN/2020

"Przetarg nieograniczony na pełnienie fumkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja projektu pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej."

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,2 2020.02.12 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Siwz pdf pdf 791,5 2020.02.12 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ rar 80,6 2020.02.12 66
Załączniki do SIWZ doc 195,5 2020.02.12 65
Zmodyfikowane Zalącznik A do SIWZ. pdf 5559,8 2020.02.13 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 10.03.2020 pdf 226,1 2020.03.10 42
Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ 10.03.2020 doc 210,5 2020.03.10 45
Zmodyfikowany Siwz nadz doc 473,0 2020.03.10 40
Zmodyfikowany Siwz nadz. 13.03.2020doc doc 474,0 2020.03.13 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedz na pytanie Nr 1 - po terminie . pdf 1005,2 2020.03.11 38
Odpowiedz na pytanie Nr 2 po terminie pdf 793,1 2020.03.13 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokół z otwarcia ofert. pdf 485,2 2020.03.19 35

Pobierz wszystkie dokumenty