Szczegóły ogłoszenia

5/5PN/2020

"Przetarg nieograniczony na pełnienie fumkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja projektu pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej."

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,2 2020.02.12 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Siwz pdf pdf 791,5 2020.02.12 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ rar 80,6 2020.02.12 5
Załączniki do SIWZ doc 195,5 2020.02.12 5
Zmodyfikowane Zalącznik A do SIWZ. pdf 5559,8 2020.02.13 1

Pobierz wszystkie dokumenty