Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-43/20

"przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Prince 2 Foundation - KC-zp.272-43/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 113,4 2020.02.12 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 302,8 2020.02.12 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 261,6 2020.02.26 95
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 284,0 2020.02.12 100
oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_ docx 53,7 2020.02.12 102
Wzór formularza oferty - usługi doc 287,0 2020.02.12 97
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,1 2020.02.12 100
Wzór umowy - usługi doc 107,5 2020.02.12 98
Wzór wykazu usług doc 269,0 2020.02.12 106

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 504,4 2020.02.14 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 258,1 2020.02.26 99

Pobierz wszystkie dokumenty