Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-01/20

"Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2020.02.12 389

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,8 2020.02.21 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,4 2020.02.12 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa docx 1942,8 2020.02.12 129
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.02.12 112
Elewacja pł pdf 2132,1 2020.02.12 107
Konstrukcja dachu pdf 2021,2 2020.02.12 109
OPZ doc 47,5 2020.02.12 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2020.02.12 120
przedmiar pdf 51,5 2020.02.12 131
Przekrój auli 011 pdf 1395,4 2020.02.12 114
Rzut auli 011 pdf 2241,7 2020.02.12 107
Schemat podłaczenia pdf 3010,3 2020.02.12 123
stwior doc 114,5 2020.02.12 119
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2020.02.12 123
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,5 2020.02.12 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 25,4 2020.02.21 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.03.03 108

Pobierz wszystkie dokumenty