Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-03/20

"Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 142,3 2020.02.10 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 147,4 2020.02.10 29

Pobierz wszystkie dokumenty