Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-66/20

"Dostawa i montaż mebli biurowych do pawilonu B-3, pok. 218 dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2020.02.10 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 466,5 2020.02.10 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.02.10 128
Espd-request - KC-zp.272-66-20 xml 138,1 2020.02.10 127
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2020.02.10 127
Wzór formularza oferty doc 29,9 2020.02.10 133
Wzór umowy - dostawy doc 35,8 2020.02.10 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,2 2020.02.17 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2020.03.12 118

Pobierz wszystkie dokumenty