Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-38/20

"przeprowadzenie szkoleń z zakresu autoprezentacji i emisji głosu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-38/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,7 2020.02.06 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 304,3 2020.02.06 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 261,5 2020.02.20 26
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 284,0 2020.02.06 44
oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_ docx 53,7 2020.02.06 46
Wzór formularza oferty - usługi doc 55,5 2020.02.06 45
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,1 2020.02.06 40
Wzór umowy - zad. 1 doc 110,0 2020.02.06 41
Wzór umowy - zad. 2 doc 108,0 2020.02.06 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 257,8 2020.02.20 28

Pobierz wszystkie dokumenty