Szczegóły ogłoszenia

10/2020

"dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 28,4 2020.02.06 104

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 17,7 2020.02.25 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 73,3 2020.02.06 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.02.06 71
Formularz cenowy zad. 1 xlsx 12,8 2020.02.06 197
Formularz cenowy zad. 2, 3 xlsx 12,3 2020.02.06 172
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2020.02.06 80
projekt umowy doc 1147,5 2020.02.06 87
projekt umowy dzierżawy doc 1109,5 2020.02.06 81
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.02.06 88
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 34,5 2020.02.06 81
Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy doc 37,0 2020.02.06 83
Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy doc 38,5 2020.02.06 81
Załącznik szczegółowy nr 1 Specyfikacja_tech._Analizatorów docx 25,8 2020.02.06 33
Załącznik szczegółowy nr 2 Oksymetr mózgowy NIRS docx 24,2 2020.02.06 83
Załącznik szczegółowy nr 3 Konsola rotablatora docx 22,3 2020.02.06 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.02.06 76

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2020.02.20 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2020.02.14 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 21,6 2020.02.19 76
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 26,4 2020.02.27 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.03.16 58
Specyfikacja_tech._Analizatorów po zmianie docx 28,1 2020.02.20 68
sprostowanie wyjaśnienia doc 41,0 2020.02.20 69

Pobierz wszystkie dokumenty