Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-51/20

"usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikajacych z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych ! 4.0 - KC-zp.272-51/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 173,8 2020.02.05 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 141,5 2020.02.05 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 113,2 2020.02.13 25
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 126,0 2020.02.05 34
Wzór formularza oferty - usługi doc 91,5 2020.02.05 38
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych doc 159,5 2020.02.05 28
Wzór umowy - usługi doc 158,5 2020.02.05 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 109,3 2020.02.13 47

Pobierz wszystkie dokumenty