Szczegóły ogłoszenia

Z.II.260.6.Zp.2020

"Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku"

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

                     

Brak dokumentów do pobrania