Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-19/20

"Usługa szkolenia komputerowego z Unity i UnrealEngine (rozszerzona rzeczywistość), poziom zaawansowany, dla 3 pracowników WFiIS AGH, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-19/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 267,5 2020.01.30 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 294,5 2020.01.30 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 264,9 2020.01.30 36
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 263,1 2020.01.30 44
Wykaz zrealizowanych usług doc 256,6 2020.01.30 35
Wzór formularza oferty doc 265,4 2020.01.30 40
Wzór umowy - usługi doc 275,4 2020.01.30 40
Wzór zaświadczania o ukończeniu kursu docx 385,8 2020.01.30 38

Pobierz wszystkie dokumenty