Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-58/20

"dostawa licencji pakietu oprogramowania MagmaSoft lub równoważny w wersji akademickiej, na 16 stanowisk - KC-zp.272-58/20 w ramach projektu POWR. 03.05.00-00-Z309/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,5 2020.01.30 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,4 2020.01.30 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,8 2020.01.30 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,8 2020.01.30 29
Wzór formularza oferty 26 docx 36,7 2020.01.30 30
Wzór umowy - dostawy docx 38,1 2020.01.30 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 276,9 2020.02.05 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.02.10 18
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,8 2020.02.05 22
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 275,7 2020.02.05 24

Pobierz wszystkie dokumenty