Szczegóły ogłoszenia

CRZP/20/2020/AZP

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 507010-N-2020 pdf 169,1 2020.01.29 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 499,5 2020.01.29 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 75,5 2020.01.29 35
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.01.29 25
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.01.29 24
4_Wzór umowy docx 40,5 2020.01.29 28
5_Szczegółowy opis zamówienia rar 114,8 2020.01.29 81

Pobierz wszystkie dokumenty