Szczegóły ogłoszenia

CRZP/18/2020/AZP

"Kompleksowa organizacja festiwalu dla studentów - Delfinalia 2020"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
506577-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,2 2020.01.27 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 678,5 2020.01.27 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 331,5 2020.01.27 28
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,5 2020.01.27 28
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2020.01.27 26
4_Oświadczenie o przyneleżności do grupy kapitałowej doc 52,5 2020.01.27 28
5_Wykaz usług doc 62,5 2020.01.27 29
6_Istotne postanowienia umowne wersja ostateczna docx 49,6 2020.01.27 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
18 informacja z otwarcia pdf 680,6 2020.02.04 27

Pobierz wszystkie dokumenty