Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-39/20

"Sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości 30 000 litrów dla ACMiN"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,9 2020.01.24 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,4 2020.01.24 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.01.24 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2020.01.24 96
Wzór formularza oferty doc 27,8 2020.01.24 102
Wzór umowy - dostawy doc 30,5 2020.01.24 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2020.02.03 95

Pobierz wszystkie dokumenty