Szczegóły ogłoszenia

CRZP/17/2020/AZP

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 1"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 505437-N-2020 pdf 167,4 2020.01.24 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 497,5 2020.01.24 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 71,5 2020.01.24 70
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.01.24 64
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.01.24 58
4_Wzór umowy docx 40,4 2020.01.24 62
5_Szczegółowy opis zamówienia rar 76,9 2020.01.24 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 985,4 2020.02.03 51

Pobierz wszystkie dokumenty