Szczegóły ogłoszenia

CRZP/9/2020/AZP

"Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 roku"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 503622-N-2020 pdf 172,5 2020.01.16 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 609,5 2020.01.16 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty_ doc 303,0 2020.01.16 112
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.01.16 101
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.01.16 101
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.01.16 93
5_Wykaz osób doc 38,0 2020.01.16 100
6_Wykaz_robót_budowlanych doc 40,5 2020.01.16 94
7_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2020.01.16 87
8_Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów doc 274,5 2020.01.16 92
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2020.01.16 94
_10_Wzór_umowy_ramowej doc 303,5 2020.01.16 102
_11_Wzór umowy wykonawczej rar 552,3 2020.01.16 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 641,7 2020.01.31 104

Pobierz wszystkie dokumenty