Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-15/20

"Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem Statystyczne sterowanie procesem - poziom zaawansowany - Kc-zp.272-15/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 65,8 2020.01.16 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 93,4 2020.01.16 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 61,3 2020.01.30 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 65,2 2020.01.16 90
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 61,3 2020.01.16 89
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 23,4 2020.01.16 90
Wykaz zrealizowanych usług doc 57,3 2020.01.16 92
Wzór formularza oferty doc 67,0 2020.01.16 99
Wzór umowy - usługi doc 79,0 2020.01.16 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 58,0 2020.01.30 94

Pobierz wszystkie dokumenty