Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-14/20

"Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" dla WGiG - Kc-zp.272-14/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 65,8 2020.01.16 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 94,8 2020.01.16 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 65,3 2020.01.16 33
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 61,4 2020.01.16 30
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 23,5 2020.01.16 30
Wykaz zrealizowanych usług doc 57,3 2020.01.16 31
Wzór formularza oferty doc 66,9 2020.01.16 32
Wzór umowy - usługi doc 79,1 2020.01.16 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ doc 307,4 2020.02.04 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja nr 2 o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-14 20 docx 250,6 2020.02.04 20
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-14 20 docx 250,5 2020.01.30 28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 84,0 2020.02.04 16
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 303,4 2020.02.04 22

Pobierz wszystkie dokumenty