Szczegóły ogłoszenia

3/2020

"dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 76,8 2020.01.14 113

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 17,5 2020.03.20 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,3 2020.01.14 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.01.14 75
formularz cenowy zad. 1-24 xlsx 66,3 2020.01.14 100
formularz cenowy zad. 25-29 xlsx 15,5 2020.01.14 94
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2020.01.14 82
umowa projekt doc 877,0 2020.01.14 73
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.01.14 73
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,5 2020.01.14 81
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.01.14 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2020.01.28 77
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 30,1 2020.02.06 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2020.02.18 61

Pobierz wszystkie dokumenty