Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-2/20

"Dostawa produktów do sterylizacji"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,2 2020.01.14 480

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 92,0 2020.01.14 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2020.01.14 66
Oświadczenie CE doc 19,9 2020.01.14 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 23,8 2020.01.14 72
Wzór oferty na dostawy doc 24,3 2020.01.14 65
Wzór umowy docx 35,6 2020.01.14 67
Załącznik 1a do SIWZ xlsx 24,8 2020.01.14 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 49,1 2020.01.20 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 58,9 2020.01.23 51
Sterylizacja Załącznik 1a korekta xlsx 24,7 2020.01.21 47
Wybór 2.20 Scan pdf 497,1 2020.02.17 39

Pobierz wszystkie dokumenty