Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.2020

"Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek "

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 246,3 2020.01.14 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 10531,0 2020.01.14 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 1 pdf 119,0 2020.01.14 98
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 2 pdf 119,5 2020.01.14 105
Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomo pdf 122,5 2020.01.14 100
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się zamów pdf 97,5 2020.01.14 113
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót Zydowo pdf 197,9 2020.01.14 120
Załącznik nr 13 - STWIOR (plac i wiata Żydowo) zip 2740,1 2020.01.14 108
Załącznik nr 14 - Projekt miejsce postojowe Żydowo zip 4221,5 2020.01.14 104
Załącznik nr 15 - Projekt wiata Żydowo zip 1355,9 2020.01.14 111
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót (czatownia) pdf 179,9 2020.01.14 103
Załącznik nr 17-STWIOR (czatownia) pdf 1373,0 2020.01.14 111
Załącznik nr 18 - Projekt wykonawczy (czatownia) zip 3149,3 2020.01.14 108
Załącznik nr 19 - Projekt realiz-wykonaw. (czatownia) zip 3332,3 2020.01.14 101
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25a ust.1 pdf 121,7 2020.01.14 99
Załącznik nr 20 - Szczegółowy opis przedmiotu (czatownia) pdf 411,1 2020.01.14 90
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych pdf 114,0 2020.01.14 95
Załącznik nr 4 - Wykaz osób pdf 110,9 2020.01.14 92
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf 129,1 2020.01.14 93
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności pdf 118,5 2020.01.14 97
Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf 206,5 2020.01.14 111
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym pdf 114,3 2020.01.14 98
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat l pdf 73,8 2020.01.14 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 642,8 2020.01.28 104
Ogłoszenie o unieważnieniu pdf 245,3 2020.01.30 82

Pobierz wszystkie dokumenty