Szczegóły ogłoszenia

KA-2/163/2019

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z przebudową, nadbudową i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego B6 (hala montażowa) oraz rozbiórki dwóch budynków produkcyjnego B5 oraz magazynowego WM na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali produkcyjnej na terenie ZPD CEBEA ul.Z.Krasińskiego 29, Bochnia "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,3 2020.01.13 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 226,0 2020.01.13 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób doc 36,5 2020.01.13 78
CEBEA BOCHNIA - KONCEPCJA _09.11 colour pdf 1571,2 2020.01.13 94
CEBEA BOCHNIA - KONCEPCJA _ZAGOSP._09.11 colour pdf 1586,8 2020.01.13 94
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2020.01.13 84
Formularz ofertowy doc 62,0 2020.01.13 79
KRO-4962 (00000004) pdf 122,5 2020.01.13 82
Opinia geotechniczna pdf 18614,8 2020.01.13 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,3 2020.01.13 76
PFU_cebea_bochnia_opis_11-2019A pdf 5493,4 2020.01.13 97
Projekt umowy doc 240,5 2020.01.13 84
Propozycja cyklu technologicznego pdf 175,5 2020.01.13 82
WIZUALIZACJA 1 jpg 2225,7 2020.01.13 99
WIZUALIZACJA 2 jpg 4336,0 2020.01.13 103
Wykaz usług doc 40,0 2020.01.13 75
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2020.01.13 75
_ags_mapcfc16f661ef048bebe29cd56d9b59852 pdf 1483,2 2020.01.13 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dot. wizji lokalnej doc 21,1 2020.01.17 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 17.01.2020. doc 22,6 2020.01.17 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.01.23 84

Pobierz wszystkie dokumenty