Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.01.2020

"Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 1102,5 2020.01.13 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 109,4 2020.01.13 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 53,5 2020.01.13 89
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29,0 2020.01.13 72
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ doc 230,5 2020.01.13 74
Załącznik nr 4 - Wzór umowy doc 64,5 2020.01.13 72
Załącznik nr 5 – Oświadczenia doc 28,5 2020.01.13 78
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach doc 26,5 2020.01.13 72
Załącznik nr 7 - Załącznik asortymentowo-cenowy xls 1659,0 2020.01.13 215

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do pakietu nr 50 doc 122,0 2020.01.29 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania doc 620,0 2020.02.07 104

Pobierz wszystkie dokumenty