Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-21/20

"wynajem autokarów do przewozu uczestników wyjazdów organizowanych przez DSB AGH w roku 2020 - KC-zp.272-21/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 169,1 2020.01.10 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 50,9 2020.01.10 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.01.20 100
Plan wycieczek - zał. nr 5 docx 23,0 2020.01.10 135
Wzór formularza oferty - usługi doc 45,0 2020.01.10 128
Wzór umowy - usługi doc 88,5 2020.01.10 117
Wzór_oświadczenia_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 27,1 2020.01.10 119
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 21,6 2020.01.10 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 25,1 2020.01.20 139
Informacja z otwarcia ofert-2 docx 25,3 2020.01.21 128

Pobierz wszystkie dokumenty