Szczegóły ogłoszenia

CRZP/200/2019/AEZ

"Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
010017-2020 Ogłoszenie o zamówieniu TED pdf 145,3 2020.01.10 216

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 716,7 2020.01.10 212

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Oferta docx 333,2 2020.01.10 152
2a_Identyfikator oraz publiczny klucz zip 6,9 2020.01.10 71
2_JEDZ zip 84,7 2020.01.10 88
3_Wykaz_robot docx 393,5 2020.01.10 100
4_Wykaz osób docx 408,6 2020.01.10 93
5_Oświadczenie grupa kapitałowa docx 320,5 2020.01.10 72
6_Oświadczenie o wykluczeniu docx 322,5 2020.01.10 68
7a_wymogi_ubezpieczeniowe_dla_wykonawcy_14 02 docx 342,8 2020.01.10 83
7_Wzór umowy z dnia 07.02 doc 639,5 2020.01.10 104
8_Opis przedmiotu zamówienia docx 350,1 2020.01.10 183
_09-23_Decyzje administracyjne zip 51715,5 2020.01.10 71
_24-27_Informacje dotyczące projektu zip 1870,6 2020.01.10 147
_28-35_Przedmiary zip 5988,4 2020.01.10 210
_36-42_Załączniki zip 14408,8 2020.01.10 172
_43-50_Badania geotechniczne zip 14833,3 2020.01.10 77
_51_Modyfikacja siwz oraz odpowiedzi na pytania z poprzedniego przetargu docx 182,5 2020.01.10 146
_52_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 52 do 56 zip 8437,1 2020.01.10 154
_53_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 58 do 76 zip 44381,9 2020.01.10 146
_54_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 77 do 94 zip 34424,2 2020.01.10 148
_55_Uzupełnienie dokumentacji projektowej od 100 do 106 zip 2673,5 2020.01.10 132

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 431,2 2020.02.07 65
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 pdf 344,7 2020.02.14 30
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_3 pdf 337,2 2020.02.17 19
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_4 pdf 284,7 2020.02.19 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
018776-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia simap_1 pdf 74,2 2020.02.07 60
022254-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia simap_2 pdf 75,0 2020.02.14 22
022958-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia simap_3 pdf 74,8 2020.02.17 12
024406-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia simap_4 pdf 75,3 2020.02.19 1
069254-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted_1 pdf 70,0 2020.02.12 51
082173-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted_2 i 3 pdf 69,3 2020.02.19 6
Odpowiedzi 11-13 z dnia 17.02 pdf 6024,4 2020.02.17 32
Odpowiedzi 2-10 z dnia 14.02 pdf 20795,7 2020.02.14 52
Odpowiedzi 2-8 z dnia 7.02 pdf 20872,4 2020.02.07 96
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 282,8 2020.02.07 103
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_2 pdf 281,7 2020.02.14 59
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_3 pdf 284,2 2020.02.17 33
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_4 pdf 284,7 2020.02.19 15
Załączniki do zmiany SIWZ_2 pytania 2 4 5 6 7 zip 26121,0 2020.02.14 52
Załączniki do zmiany SIWZ_3 zestaw 12 pyt 14-28 część I zip 55814,0 2020.02.17 45
Załączniki do zmiany SIWZ_3 zestaw 12 pyt 14-28 część II zip 49196,8 2020.02.17 49
Załączniki do zmiany SIWZ_3 zestaw 13 pyt 6 zip 975,5 2020.02.17 37
Załączniki do zmiany SIWZ_4 Projekt arch ujednolicony 1 rar 67531,4 2020.02.19 12
Załączniki do zmiany SIWZ_4 Projekt arch ujednolicony 2 rar 49736,9 2020.02.19 11
Załączniki do zmiany SIWZ_4 Projekt arch ujednolicony 3 rar 37726,8 2020.02.19 10

Pobierz wszystkie dokumenty