Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-3/20

"wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie obiektów AGH w Krakowie - KC-zp.272-3/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,3 2020.01.08 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,7 2020.01.08 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,6 2020.01.08 121
Kosztorys cenowy -załącznik 1B-1 xlsx 16,8 2020.01.08 150
Kosztorys cenowy konserwacja Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne 2019 KGM xlsx 1647,7 2020.01.08 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,0 2020.01.08 118
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 42,5 2020.01.08 122
Wykaz narzędzi doc 39,0 2020.01.08 128
Wzór formularza oferty doc 57,5 2020.01.08 121
Wzór umowy - usługi doc 87,0 2020.01.08 123
wzór wykazu usług doc 47,5 2020.01.08 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 41,0 2020.01.08 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2020.01.16 122

Pobierz wszystkie dokumenty