Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-2/20

"Organizacja i przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH w Krakowie - KC-zp.272-2/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,1 2020.01.07 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 183,4 2020.01.07 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.02.07 84
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 151,5 2020.01.07 115
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 132,1 2020.01.07 119
Wykaz zrealizowanych usług doc 20,8 2020.01.07 116
Wzór formularza oferty - usługi doc 245,0 2020.01.07 111
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych docx 182,5 2020.01.07 101
Wzór umowy - usługi doc 186,0 2020.01.07 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.01.22 108

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 269,7 2020.01.09 112

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 275,6 2020.01.22 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 271,1 2020.01.28 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 271,1 2020.01.31 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 129,6 2020.02.07 129

Pobierz wszystkie dokumenty