Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-6/20

"dostawa 4 szt. projektorów multimedialnych dla WEAIiIB - KC-zp.272-6/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,2 2020.01.07 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,9 2020.01.07 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.02.07 87
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2020.01.07 96
Wzór formularza oferty doc 28,2 2020.01.07 108
Wzór umowy - dostawy doc 31,8 2020.01.07 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2020.01.07 120
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2020.02.07 89

Pobierz wszystkie dokumenty