Szczegóły ogłoszenia

CRZP/186/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 2"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu TED 000584-2020 pdf 138,5 2020.01.02 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 771,0 2020.01.02 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty doc 341,5 2020.01.02 23
2_JEDZ w postaci xml zip 83,2 2020.01.02 22
3_klucz publiczny oraz identyfikator postępowania rar 6,0 2020.01.02 22
4_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej doc 52,0 2020.01.02 21
5_Wykaz_usług doc 56,0 2020.01.02 25
6_Wykaz_osób doc 57,5 2020.01.02 22
7_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania doc 43,5 2020.01.02 22
8_Wzory_umów rar 70,3 2020.01.02 25
9_Dokumentacja badania gruntu pdf 6104,5 2020.01.02 28
_10_PFU Hala Sportowa rar 34745,8 2020.01.02 62
_11_PFU Akademik rar 20227,9 2020.01.02 65
_12_Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP pdf 3088,4 2020.01.02 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 308,0 2020.01.23 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 729,0 2020.01.23 10
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 374,1 2020.01.23 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
010696-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia simap pdf 88,2 2020.01.23 4
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 284,8 2020.01.23 12

Pobierz wszystkie dokumenty