Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-68-2019

"Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 178,0 2019.12.30 19

Załączniki do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty