Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.22.2019

"Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,1 2019.12.30 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,6 2019.12.30 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2019.12.30 52
Opis przedmiotu zamówienia doc 87,0 2019.12.30 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2019.12.30 47
Wzór oferty na dostawy doc 112,0 2019.12.30 41

Pobierz wszystkie dokumenty