Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/18/12/01/2019

"Świadczenie usługi serwisowej systemu CliniNET, NetRAAD i systemu apteki szpitalnej Eurosoft Apteka oraz migracja danych na bazę Oracle"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu -EU pdf 113,7 2019.12.27 61

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) zmiana nr 2 pdf 69,1 2020.01.10 53
Ogłoszenie - sprostowanie ogłoszenia zamówienia pdf 70,3 2020.01.06 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,3 2019.12.27 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.12.27 54
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 27,4 2019.12.27 57
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2019.12.27 58
UMOWA HIS-NIEAKTUALNY docx 44,1 2019.12.27 60
Umowa powierzenia przetwarzania danych_ docx 35,5 2019.12.27 58
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 64,5 2019.12.27 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,4 2019.12.27 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,0 2020.01.08 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2020.01.15 66
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,6 2020.01.08 54
wzór umowy-AKTUALNY docx 44,2 2020.01.08 59
Załącznik nr 1 do umowy docx 28,1 2020.01.08 65
Załącznik nr 4 do umowy - protokół docx 13,8 2020.01.08 43

Pobierz wszystkie dokumenty