Szczegóły ogłoszenia

XXXV.0411.04.2019

"Zapewnienie usług personelu w celu rozbudowy systemu informatycznego i zapewnienia jego funkcjonowania - Rekonfiguracja systemu Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS. Zamówienie prowadzone zgodnie z umowami ramowymi zawartymi w wyniku postępowania XIV.263.4.2019 pn. Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT (część 1)"

Biblioteka Narodowa

                     

Brak dokumentów do pobrania