Szczegóły ogłoszenia

KA-2/162/2019

"Remont dachu: (segment A) na budynku (18-1) oraz (segment B) na budynku (18-2) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114 w Krakowie. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,3 2019.12.18 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2019.12.18 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zip 16793,6 2019.12.18 178
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.12.18 117
Formularz ofertowy docx 32,8 2019.12.18 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2019.12.18 154
Projekt umowy doc 256,5 2019.12.18 116
Wykaz osób doc 35,5 2019.12.18 113
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.12.18 134
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.12.18 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2019.12.20 146
Termin wizji lokalnej doc 19,7 2020.01.07 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 22,5 2020.01.14 122

Pobierz wszystkie dokumenty