Szczegóły ogłoszenia

CRZP/251/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu Auli budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - 3 "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 637019-N-2019 pdf 221,1 2019.12.17 70

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540277770-N-2019 pdf 102,8 2019.12.19 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 524,0 2019.12.17 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,0 2019.12.17 69
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.12.17 73
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.12.17 66
4_Wykaz osób docx 31,8 2019.12.17 66
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.12.17 66
6_Dokumetacja przetargowa zip 2754,6 2019.12.17 66
7_Wzór umowy DOC 92,5 2019.12.17 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 370,6 2019.12.19 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 591,2 2019.12.31 60
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 299,6 2019.12.19 58

Pobierz wszystkie dokumenty