Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-778/19

"Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,4 2019.12.16 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 96,2 2019.12.16 180

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.12.16 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.12.16 74
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.12.16 69
Oświadczenie podwykonawcy docx 30,4 2019.12.16 68
Wykaz osób doc 43,0 2019.12.16 74
Wzor umowy na roboty budowlane docx 76,9 2019.12.16 84
Wzór formularza oferty doc 70,0 2019.12.16 73
wzór wykazu robót budowlanych doc 57,5 2019.12.16 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.12.16 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,5 2019.12.18 137
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 docx 275,2 2019.12.20 119
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 268,3 2019.12.23 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,1 2020.01.13 95
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie docx 31,3 2020.01.13 114
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 265,6 2020.01.09 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.12.20 135
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 267,0 2020.01.09 104

Pobierz wszystkie dokumenty