Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-778/19

"Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,4 2019.12.16 197

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 96,2 2019.12.16 229

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.12.16 167
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.12.16 162
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.12.16 155
Oświadczenie podwykonawcy docx 30,4 2019.12.16 154
Wykaz osób doc 43,0 2019.12.16 167
Wzor umowy na roboty budowlane docx 76,9 2019.12.16 175
Wzór formularza oferty doc 70,0 2019.12.16 160
wzór wykazu robót budowlanych doc 57,5 2019.12.16 169
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.12.16 159

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,5 2019.12.18 230
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 docx 275,2 2019.12.20 211
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 268,3 2019.12.23 217

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,1 2020.01.13 204
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie docx 31,3 2020.01.13 226
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 265,6 2020.01.09 151
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.12.20 217
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 267,0 2020.01.09 202

Pobierz wszystkie dokumenty