Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-778/19

"Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,4 2019.12.16 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 96,2 2019.12.16 210

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.12.16 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.12.16 128
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.12.16 121
Oświadczenie podwykonawcy docx 30,4 2019.12.16 123
Wykaz osób doc 43,0 2019.12.16 132
Wzor umowy na roboty budowlane docx 76,9 2019.12.16 144
Wzór formularza oferty doc 70,0 2019.12.16 128
wzór wykazu robót budowlanych doc 57,5 2019.12.16 140
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.12.16 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,5 2019.12.18 199
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 docx 275,2 2019.12.20 178
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 268,3 2019.12.23 184

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,1 2020.01.13 170
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie docx 31,3 2020.01.13 195
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 265,6 2020.01.09 121
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.12.20 186
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 267,0 2020.01.09 170

Pobierz wszystkie dokumenty