Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.1.XII.2019

"USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 96,5 2019.12.06 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
03.01.2020 Informacja do Wszystkich Wykonawców doc 28,0 2020.01.03 17
03.01.2020 Aktualna SIWZ zmiana z 31.12.2019 doc 222,0 2020.01.03 12
03.01.2020 Sprostowanie ogłoszenia o zamóweniu 2020-OJS002-002457-pl pdf 73,6 2020.01.03 10
03.01.2020 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu doc 39,0 2020.01.03 10
03.01.2020 Załącznik nr 3a do SIWZ - zmiana z 31.12.2019 doc 35,5 2020.01.03 12
16.01.2020 Protokół z otwarcia ofert xls 39,0 2020.01.16 10
31.12.2019 Informacja do Wszystkich Wykonawców doc 27,0 2019.12.31 31
31.12.2019 ODPOWIEDZI doc 115,0 2019.12.31 23
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_846a64c0-8c6d-4375-b301-a49844b27358 asc 0,7 2019.12.06 31
SIWZ doc 228,0 2019.12.06 37
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 68,5 2019.12.06 40
Załącznik nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarza doc 58,5 2019.12.06 29
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy doc 36,0 2019.12.06 32
Załącznik nr 3 do SIWZ -JEDZ doc 215,0 2019.12.06 39
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 35,5 2019.12.06 30
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej doc 33,5 2019.12.06 28
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 79,0 2019.12.06 35
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 42,0 2019.12.06 37
Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz pojazdów doc 45,0 2019.12.06 41
Załącznik nr 8 do SIWZ-Wykaz osób doc 29,0 2019.12.06 30
Załącznik nr 9 do SIWZ - PROCEDURA POSTEPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJACEGO PRAC pdf 17535,5 2019.12.06 32

Pobierz wszystkie dokumenty