Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/18/11/03/2019

"zakup i sukcesywna dostawa oksygenatorów dla dorosłych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,1 2019.12.06 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 219,5 2019.12.06 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.12.06 36
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.12.06 37
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,0 2019.12.06 37
Oksygenator z filtrem i bez-Rysunki pdf 638,5 2019.12.06 49
opis oxygenatorów doc 72,0 2019.12.06 57
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 61,5 2019.12.06 50
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 144,0 2019.12.06 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.12.06 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 36,5 2020.01.08 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2020.01.14 4

Pobierz wszystkie dokumenty