Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-786/19

"Dostawa mikroskopu konfokalnego dla WIMiIP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,3 2019.12.06 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 533,7 2019.12.06 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 479,0 2019.12.06 100
Espd-request - KC-zp.272-786-19 xml 142,8 2019.12.06 107
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2019.12.06 95
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 477,0 2019.12.06 100
Wzór formularza oferty doc 484,3 2019.12.06 100
Wzór umowy - dostawy doc 490,5 2019.12.06 99
Zmodyfikowany formularz oferty - KC-zp.272-786-19 docx 1289,6 2019.12.17 89
Zmodyfikowany wzór umowy - KC-zp.272-786-19 docx 1296,3 2019.12.17 97

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 271,9 2019.12.17 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2020.01.09 92

Pobierz wszystkie dokumenty