Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-25/19

"Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2019.12.05 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 58,1 2019.12.05 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.12.05 66
Opis przedmiotu zamówienia pdf 1474,7 2019.12.05 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.12.05 74
Przedmiary pdf 634,0 2019.12.05 98
Rysunki_i_rzuty pdf 1545,8 2019.12.05 80
STWiOR_remontu pdf 4755,0 2019.12.05 71
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.12.05 62
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2019.12.05 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.12.17 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.12.20 87

Pobierz wszystkie dokumenty