Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-801/19

"Modernizacja windy w pawilonie D-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-801/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,4 2019.12.05 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,9 2019.12.05 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,1 2019.12.05 113
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,0 2019.12.05 111
Wzór formularza oferty doc 28,7 2019.12.05 101
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 40,5 2019.12.05 102
Wzór umowy doc 238,0 2019.12.05 122
wzór Wykaz osób doc 45,0 2019.12.05 113
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2019.12.05 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,1 2019.12.05 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.12.20 134

Pobierz wszystkie dokumenty