Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-771/19

"dostawa 2 projektorów multimedialnych oraz 1 sprzętu HDMI do odbioru transmisji cyfrowej obrazu generowanego na PC, notebooku lub smartfonie poprzez WiFi - KC-zp.272-771/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,3 2019.11.26 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,6 2019.11.26 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.11.26 138
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2019.11.26 138
Wzór formularza oferty doc 29,7 2019.11.26 134
Wzór umowy - dostawy doc 32,0 2019.11.26 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 126,5 2019.11.26 134
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.12.27 136

Pobierz wszystkie dokumenty