Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.1.12.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnctwa Chojna w roku 2020. II postępowanie"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 144,7 2019.11.26 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 13663,4 2019.11.26 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty doc 163,0 2019.11.26 94
Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych usług docx 17,4 2019.11.26 96
Załącznik nr 11 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zam. docx 21,1 2019.11.26 95
Załącznik nr 12 - Wykaz urządzeń technicznych docx 18,0 2019.11.26 85
Załącznik nr 13 - Wzór umowy pdf 778,5 2019.11.26 107
Załącznik nr 14.1 - Identyfiator postępowania pdf 99,3 2019.11.26 93
Załącznik nr 14.2 - Klucz Publiczny asc 0,7 2019.11.26 95
Załącznik nr 15.1 - Katalog norm czasu dla prac leśnych pdf 7540,7 2019.11.26 95
Załącznik nr 15.2 - Normy zakładowe i pozostałe zasady pdf 96,1 2019.11.26 90
Załącznik nr 2 - Kosztorys cenowy doc 165,5 2019.11.26 148
Załącznik nr 3 - Zadania wg. rodzajów prac pdf 112,2 2019.11.26 106
Załącznik nr 3.1. - Rozmiar prac według grup czynności pdf 338,0 2019.11.26 89
Załącznik nr 3.2. - Układ sortymentowy pdf 160,1 2019.11.26 103
Załącznik nr 3.3. - Zestaw.stopni trudn. i odl.zrywki pdf 112,1 2019.11.26 91
Załącznik nr 3.4 - Zestaw. pozycji niedost. dla poz.maszyn. pdf 44,4 2019.11.26 106
Załącznik nr 3.5. - Optymal.potencj.technol.poz.drewna pdf 143,1 2019.11.26 102
Załącznik nr 4 - Opis technologii wykonawstwa prac leśnych pdf 16547,1 2019.11.26 100
Załącznik nr 5 - Procedura odbioru prac pdf 210,1 2019.11.26 85
Załącznik nr 6 - Wzór formularza JEDZ doc 296,0 2019.11.26 99
Załącznik nr 7 - Niewiążący wzór zobowiązania doc 156,0 2019.11.26 101
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej doc 153,0 2019.11.26 93
Załącznik nr 9 - Oświadczenie w sprawie braku podst. do wykl. doc 154,5 2019.11.26 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 388,9 2019.12.30 85

Pobierz wszystkie dokumenty