Szczegóły ogłoszenia

57/2019/XI

"Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych"

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 408,7 2019.11.26 177

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 564,9 2019.11.26 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Cz. II SIWZ_PFU z załacznikami 7z 120133,2 2019.11.26 188
Cz. II SIWZ_PFU z załacznikami.7z 001 19456,0 2019.11.26 154
Cz. III _ SIWZ _ Kontrakt i Umowa Serwisowa 7z 873,0 2019.11.26 137
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,8 2019.11.26 122

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,5 2019.12.02 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
20200221 KIO EC Skierniewice pdf 10075,4 2020.02.24 67
2_ZAŁĄCZNIK NR 4 Harmonogram rzeczowo finansowy_zmian_20_12_2019 docx 21,4 2019.12.20 121
EC Skierniewice Odpowiedź na wezwanie 1 pdf 322,5 2020.01.20 133
Informacja docx 160,1 2019.11.27 137
kontrakt aktualny na dzień 02-12-2019 docx 177,3 2019.12.02 118
kontrakt aktualny na dzień 06-12-2019 docx 177,3 2019.12.06 114
kontrakt-wersja zaktualizowana docx 177,3 2019.11.27 133
ODPOWIEDZ NA PISMO pdf 291,8 2020.02.27 58
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_1 docx 41,2 2019.12.04 118
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_2 docx 35,2 2019.12.06 139
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_3 docx 46,3 2019.12.12 107
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_4 docx 25,9 2019.12.13 128
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_5 docx 19,8 2019.12.16 117
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_7 pdf 1973,4 2019.12.18 109
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_8 pdf 496,0 2019.12.19 112
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_9 pdf 641,8 2019.12.20 111
Odpowiedź na zapytania do SIWZ_10 pdf 923,4 2019.12.31 99
Odpowiedź na zapytania do SIWZ_6 pdf 807,1 2019.12.17 112
Pismo o wyjasnienie oferty315 pdf 400,2 2020.01.09 101
Powiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy ubiegajacy sie o zamówienie pdf 416,5 2020.02.11 76
Powiadomienie o unieważnieniu wyboru najorzystniejszej oferty pdf 214,1 2020.03.23 57
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1050,0 2020.02.11 104
Protokół z otwarcia ofert311 pdf 1000,6 2020.01.08 160
Protokół z wizji lokalnej w dniu 06 12 2019 pdf 450,0 2019.12.06 130
umowa serwisowa aktualizacja na 18-12-2019 r. docx 287,6 2019.12.18 107
Umowa serwisowa po weryfikacji docx 287,4 2019.11.27 122
Uwolnienie gwarancji Introl pdf 208,3 2020.02.27 45
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego Elemont pdf 537,6 2020.02.24 64
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego Introl pdf 536,2 2020.02.24 64
Wezwanie do wyjasnienia dokumentów TOP Energy II pdf 781,0 2020.01.21 99
Wezwanie do wyjasnienia TOP ENERGY IV pdf 1688,2 2020.01.27 88
Wezwanie do złożenia dokumentów pdf 2248,7 2020.02.03 77
Wniosek przedłużenie wadium Elemont PDF 265,3 2020.02.27 44
Wyjasnienie oferty TOP RNERGY318 pdf 357,6 2020.01.15 116
Załaczniki do odpowiedzi 2 zip 2932,2 2019.12.06 122
Załaczniki do odpowiedzi 3 7z 3484,9 2019.12.12 112
Załącznik do odpowiedzi 4 zip 415,3 2019.12.13 111
Załącznik Nr 1 do umowy serwisowej aktualizacja na 18-12-2019 r. docx 337,9 2019.12.18 106
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po zmianach 31 12 2019 docx 208,3 2019.12.31 99
Załączniki do odpowiedzi 7z 15961,3 2019.12.04 121
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty pdf 2720,9 2020.02.11 78
Zawiadomienie o odżuceniu oferty pdf 351,3 2020.03.23 49
Zawiadomienie o podstawach odrzucenia oferty pdf 262,8 2020.01.20 131
Zawiadomienie o poprawieniu omyłki320 pdf 515,3 2020.01.15 96
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 383,8 2020.03.23 47

Pobierz wszystkie dokumenty